CEU Mitja (2018-04-18)
Categoría: Competición
Mapa/área: Riogazas, Cazorla
Organizador: UJA
País: España
Disciplina: O-pie
Distance: 5.28 km
Time: 44:49
Average HR: 157
Maximum HR: 183
Temps: 44:39

Errors:
- 8: 1' (Eixida incorrecta del control, potser per inercia a no voler pujar, i me'n vaig molt a la dreta)
- 15: 30" (mala elecció de ruta perquè baixe molt per a després pujar)

Total errors: 1'30"
Show comments (0)
 
CEU Mitja (2018-04-18)