Mitja LEO Extremadura 2018 (2018-11-24)
Categoría: Competición
Mapa/área: Embalse de Ahijón
Organizador: ALCOR
País: España
Disciplina: O-pie
Distance: 4.88 km
Time: 29:41
Average HR: 164
Maximum HR: 204
Temps: 28:32

Errors:
- 3: 1' (error de direcció a l'ixir del control 2 i error paral·lel al arribar al grup de pedres de baix per voler córrer massa)
- 8: 1'30" (arribe a la zona bé però no interprete bé en la llegenda l'element i el lloc exacte on està el punt. En comptes de mirar bé la descripció pegue voltes a les roques fins que veig el control)
- 11: 40" (vaig a la roca correcta però interprete mal la posició exacta i pegue voltes a la roca amb vegetació perdent temps tontament)

Total errors: 3'10"

Temps sense errors: 25:22
Show comments (0)
 
Mitja LEO Extremadura 2018 (2018-11-24)